Latvijas XX Universiāde

Latvijas XX Universiādes kopvērtējums vīrieši

 

Augstskolas

 

Galda
teniss

 

Šahs

 

Volejbols

 

Slēpošana

Basketbols

 

Badmiontons

 

Peldēšana

 

Orientēšanās

 

Vieglatlētika

 

Teniss

 

Svarbumbu celšana

 

Džudo

 

Brīvā cīņa

 

Telpu futbols

 

Handbols

 

Florbols

 

Punkti

 

Vieta

LSPA

7

5

4

1

1


3

4

2

6

2

1

4

4

1

4

153

II

BA


3

6

5

7

4

5

5


2
9


2

102

5

LU

1

2


4

2

3

6

3

3

3


3

6

5

4


133

4

RSU

4
5
7

144

8

RA7815

13

REA

8
7

16

DU1
4


5
3
48

6

Turība

6

717

12

RTU

2

1

2

3


1

1

1

1

4

1

2

2

2

2

1

157

I

LLU

3

6

3

2

3

2

2

2

4


3


1

6

5

3

138

III

VeA

4
6
20

11

TSI

8


5

4


143

9

ISMA

55


3


5

42

10

LJA

5
10

15

NAA3


12

14

RSEBAA


4


6

6
7

5
747

7
LSPA – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
BA – Banku augstskola
LU – Latvijas Universitāte
RSU – Rīgas Stradiņa Universitāte
RA – Rēzeknes augstskola
REA – Rīgas Ekonomikas augstskola
DU – Daugavpils universitāte
BA "Turība" - Biznesa Augstskola Turība
RTU – Rīgas Tehniskā universitāte 
LLU – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
VeA– Ventspils augstskola    
TSI – Transporta un Sakāru institūts
ISMA – Inform. Sistēmu menedžmenta augstskola
NAA – Nacionālās Aizsardzības Akadēmija
RSEBAA – Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa attīstības augstskola, LJA - Latvijas jūras akadēmija

I.v. – 15 p., II.v. – 13 p., III.  – 12 p., IV- 11., V. – 10 p. utt.

 

Latvijas XX Universiādes kopvērtējums sievietēm

 

 

Augstskolas

 

Galda
teniss

 

Šahs

 

Volej-
bols

 

Slēpo-
šana

Bad-
min-
tons

Bas-
ket-
bols

 

Peldē-
šana

Estētiskā
grupu
vingroša

 

Orientē-
šanās

 

Vieglat-
lētika

 

Teniss

Cīņas
sports
dāmām

Flor-
bols

Punkti

 

Vieta

LSPA

6

2

2

1

1

3

2

1

3

2


4

1

124

II

BA


55


47

239

7

LU

1

4

1

2

2

11

1


1


127

I

RSU

2


65


3


63

65

5

REA


-


DU44

5

4
3


55

6

RSEBAA

5


718

9

RTU

3

1

3

4

4

2

1

2

4

3

1114

III

LLU

4

3

5

3

3

6

3


2

4


2

2

109

4

VeA


5
10

10-11

TSI


6
9

12

ISMA

7
4

19

8

ViA

5

10

10-11

 

 

LSPA – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
BA – Banku augstskola
LU – Latvijas Universitāte
RSU – Rīgas Stradiņa Universitāte
REA – Rīgas Ekonomikas augstskola
DU – Daugavpils  universitāte
ViA - Vidzemes Augstskola
RTU – Rīgas Tehniskā universitāte
LLU – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
VeA– Ventspils augstskola
TSI – Transporta un Sakāru institūts
ISMA – Inform. Sistēmu menedžmenta augstskola,

RSEBAA - Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa attīstības augstskola


I.v. – 15 p., II.v. – 13 p., III.  – 12 p., IV- 11., V. – 10 p. utt.