23.05.2019.

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJAS PADOMI UN LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU ORGANIZĒ

2019.gada 23.maijā

SEMINĀRU

„Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (8. st.)

  

Mērķauditorija: 30.Pasaules Vasaras Universiādes treneri un sportisti, LASS biedri un sporta speciālisti, kā arī sertificētie Latvijas sporta veidu treneri.

Semināra saturs un tēmas: Teorētiskās un praktiskās lekcijas – CIGUN programmēšana mūsdienu sportā – augstu sasniegumu sekmēšanai, Dopings un farmācija, Izklupiena un pietupiena izpildes tehnika un to ietekmes izvērtējums treniņa procesā.

Norise: Seminārs tiek organizēts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Brīvības gatve 333. Semināra sākums 2019.gada 23.maijā plkst. 10:00 (Reģistrēšanās no 09:30 – 10:00). Dalībnieki semināra noslēgumā saņem LSPA profesionālās pilnveides kursu beigšanas apliecību, kura akceptēta treneru sertifikācijas procesā.

SEMINĀRA DARBA PROGRAMMA PIEEJAMA ŠEIT.

Pieteikšanās: Semināram lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 21.maijam (vietu skaits ierobežots): Latvijas Augstskolu sporta savienības biedriem un starptautiskās studentu sporta kustības dalībniekiem seminārs ir bez maksas; citiem interesentiem dalības maksa 30,00 EUR.

Pieteikties semināram iespējams zvanot telefoniski: +371 28684397 (Kitija) vai rakstot uz e-pastu studentusports@lspa.lv. Piesakoties jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija un e-pasts.  

Semināra dalībniekiem jāņem līdzi sporta tērps un sporta apavi, jo semināra programmā būs praktiskā lekcija sporta zālē.

Tel.- +371 28684397
LASS izpilddirektore Kitija Seņkāne
E-pasts: studentusports@lspa.lv