2019

Janvāris (29.01.2019.)

Februāris (21.02.2019.)  Konferences prezentācija - LASS atklātā valdes sēde.

Marts (28.03.2019.) 2018.gada atskaites prezentācija - LASS kārtējā biedru sapulce.

Aprīlis (16.04.2019.) 

Maijs (23.05.2019.) 

Augusts (06.08.2019.) 

Septembris (17.09.2019.)

Novembris (07.11.2019.)

Decembris (16.12.2019.)