06.12.2018.

 

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJAS PADOMI UN LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU ORGANIZĒ

2018.gada 6.decembrī

SEMINĀRU

„Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (8. st.)

 

Mērķauditorija: Studentu sporta jomas treneri un sportisti.

Semināra saturs un tēmas: Teorētiskās un praktiskās lekcijas – Uztura īpatnības treniņu procesā. Cigun – sportistu ikdienā. Balansa un intervāla treniņi.

Norise: Seminārs tiek organizēts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Brīvības gatve 333, 4.stāvā, 400.telpā. Semināra sākums 2018.gada 6.decembrī plkst. 10:00 (Reģistrēšanās no 09:30 – 10:00). Dalībnieki semināra noslēgumā saņem LSPA profesionālās pilnveides kursu beigšanas apliecību, kura akceptēta treneru sertifikācijas procesā.

SEMINĀRA DARBA PROGRAMMA PIEEJAMA ŠEIT

Pieteikšanās: Semināram lūdzam pieteikties līdz 2018.gada  3.decembrim (vietu skaits ierobežots): Latvijas Augstskolu sporta savienības biedriem un starptautiskās studentu sporta kustības dalībniekiem seminārs ir bez maksas; citiem interesentiem dalības maksa 30,00 EUR.

Pieteikties semināram iespējams zvanot telefoniski, 29365036 vai rakstot uz e-pastu  studentusports@lspa.lv. Piesakoties jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija, personas kods un e-pasts.  

Sīkāka informācija www.studentusports.lv

Uz semināru dalībniekiem jāņem līdzi sporta tērpi un sporta apavi, jo semināra programmā būs praktiskā lekcija sporta zālē.

 

Tel.- 29365036
LASS izpilddirektore Kristīne Karašniece-Bullīte
E-pasts: studentusports@lspa.lv