14.06.2018.

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJAS PADOMI , LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU UN LATVIJAS UNIVERSITĀTI  ORGANIZĒ

2018.gada 14.jūnijā

SEMINĀRU

„Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (8. st.)  

Mērķauditorija: Studentu sporta jomas treneri un sportisti.

Semināra saturs un tēmas: Lekcijas un interaktīvās nodarbības -  Balsta un kustību aparāta funkcionālā anatomija. Savainojumu novēršana un kustību kvalitātes monitorēšana. Psiholoģiskās prasmes miega traucējumu pārvarēšanai pirms sacensībām.

Norise: Seminārs tiek organizēts Latvijas Universitātē - Medicīnas fakultātes Anatomijas un histoloģijas katedrā (O.Vācieša iela 4). Semināra sākums 2018.gada 14.jūnijā plkst. 10:00 (Reģistrēšanās no 9:30 - 10:00).

Dalībnieki semināra noslēgumā saņem LSPA profesionālās pilnveides kursu beigšanas apliecību, kura akceptēta treneru sertifikācijas procesā.

SEMINĀRA DARBA PROGRAMMA PIEEJAMA ŠEIT

Pieteikšanās: Semināram lūdzam pieteikties līdz 2018.gada 11.jūnijam (vietu skaits ierobežots): Latvijas Augstskolu sporta savienības biedriem un starptautiskās studentu sporta kustības dalībniekiem seminārs ir bez maksas; citiem interesentiem dalības maksa 30,00 EUR. 

Pieteikties semināram iespējams zvanot telefoniski, 29365036, vai rakstot uz e-pastu  studentusports@lspa.lv. Piesakoties jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds un personas kods.  

Sīkāka informācija www.studentusports.lv

 

Tel.- 29365036
LASS izpilddirektore Kristīne Karašniece
E-pasts: 
studentusports@lspa.lv