2018

Janvāris (30.01.2018.)

Marts (27.03.2018.)  2017.gada atskaite -  Kārtējā biedru sapulce

Aprīlis (24.04.2018.)

Maijs (22.05.2018.)

Jūnijs (21.06.2018.)

Augusts (28.08.2018.)

Oktobris (16.10.2018.)

Decembris (14.12.2018.) LASS svinīgā un atklātā valdes sēdes.