2017

Janvāris (16.01.2017) Atklātā valdes sēde un preses konference. Konferences prezentācija. 

Marts (01.03.2017)

Marts (21.03.2017) 2016.gada atskaite -  Kārtējā biedru sapulce

Aprīlis (18.05.2017) Atklātā valdes sēde un 33.SELL Studentu spēļu organizatoru sanāksme. Prezentācija.

Jūnijs (06.06.2017)

Augusts (09.08.2017) Atklātā valdes sēde un 29.Pasaules Vasaras universiādes treneru un komandu atbildīgo pārstāvju sanāksme. Prezentācija.

Septembris (19.09.2017)

Novembris (03.11.2017)

Decembris (19.12.2017). LASS svinīgā un atklātā valdes sēdes.