05.12.2017

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJAS PADOMI UN LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU ORGANIZĒ

2017.gada 5.decembrī

SEMINĀRU

„Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (8. st.) 

Mērķauditorija: Studentu sporta jomas treneri un sportisti.

Semināra saturs un tēmas: Teorētiskās un praktiskās lekcijas – Sportistu duālā karjera. Sports, fiziskā aktivitāte un veselība. Fitnesa metožu un līdzekļu integrēšana sporta nodarbībās.

Norise: Seminārs tiek organizēts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Brīvības gatve 333, 4.stāvā, 400.telpā. Semināra sākums 2017.gada 5.decembrī plkst. 11:30 (Reģistrēšanās no 11:00 – 11:30). Dalībnieki semināra noslēgumā saņem LSPA profesionālās pilnveides kursu beigšanas apliecību, kura akceptēta treneru sertifikācijas procesā.

SEMINĀRA DARBA PROGRAMMA PIEEJAMA ŠEIT

Pieteikšanās: Semināram lūdzam pieteikties līdz 2017.gada  1.decembrim (vietu skaits ierobežots): Latvijas Augstskolu sporta savienības biedriem un starptautiskās studentu sporta kustības dalībniekiem seminārs ir bez maksas; citiem interesentiem dalības maksa 30,00 EUR.

Pieteikties semināram iespējams zvanot telefoniski, 29365036, vai rakstot uz e-pastu  studentusports@lspa.lv. Piesakoties jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds un personas kods.  

Sīkāka informācija www.studentusports.lv

Uz semināru aicinām dalībniekus paņemt līdzi sporta tērpu un sporta apavus, jo semināra programmā būs praktiskā lekcija sporta zālē.


Tel.- 29365036
LASS izpilddirektore Kristīne Karašniece
E-pasts: studentusports@lspa.lv