Studentu Čempionāti 2015.2016.st.g.

STUDENTU ČEMPIONĀTU* KALENDĀRS
2015./2016. STUDIJU GADS


* Studentu Čempionāts - Punktus Latvijas XXVI Universiādes kopvērtējumā neskaita