Biedru (juridisko personu) saraksts

Latvijas Augstskolu sporta savienības Biedru (juridisko personu) saraksts uz 2018.gada 31.decembri šeit

Latvijas Augstskolu sporta savienības Biedru (juridisko personu) saraksts uz 2017.gada 31.decembri šeit

Latvijas Augstskolu sporta savienības Biedru (juridisko personu) saraksts uz 2016.gada 31.decembri šeit

Latvijas Augstskolu sporta savienības Biedru (juridisko personu) saraksts uz 2015.gada 31.decembri šeit

Latvijas Augstskolu sporta savienības Biedru (juridisko personu) saraksts uz 2014.gada 31.decembri šeit