2014.gads

Latvijas Augstskolu sporta savienība aicina uz

TRENERU KOGNITĪVO KOMPETENČU PAAUGSTINĀŠANAS SEMINĀRU!

Seminārs norisināsies 11.12.2014., no plkst. 10.00

Semināra tēmas:

1.    Psiholoģiskie aspekti fiziskajā sagatavotībā (LSPA prof. Agita Ābele) (3h);

2.   Sporta uztura īpatnības dažādos sporta veidos (LOV uztura speciāliste Signe Rinkule) (2h);

3.   Aerobo darbaspēju paaugstināšanas un testēšanas iespējas dažādas fiziskās sagatavotības sportistiem (RSU prof. Arnis Voldemārs) (3h)

Semināra norises vieta:

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16,(Telpa G – 201)

Dalības maksa 30 EUR.

Augstskolu sportistu treneriem - Augstskolu Sporta savienības biedriem dalība seminārā ir bez maksas.

Dalības maksa jāpārskaita uz LASS rekvizītiem:

Reģistrācijas numurs: 40008022275
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006
Banka: AS SEB Unibanka
Konts: LV31UNLA0003200700808

Pieteikšanās līdz 9.decembrim!