Jaunumi

2018.04.08 14:15

10. APRĪLĪ NOTIKS LSPA PROFESORES AGITAS ĀBELES GRĀMATAS „SPORTA PSIHOLOĢIJA: TEORIJA UN PRAKSE” ATVĒRŠANAS SVĒTKI

Otrdien – 10.aprīlī, pulksten 14:30, LSPA 306.auditorijā (Rīga, Brīvības gatve 333, 3.stāvs) notiks Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) profesores, pedagoģijas doktores Agitas Ābeles sarakstītās grāmatas „Sporta psiholoģija: teorija un prakse” atvēršanas svētki.

348.lapaspuses biezajā izdevumā apkopotas būtiskākās psiholoģijas atziņas, kas aktuālas ikvienam sporta pedagogam un trenerim, kurš ikdienā strādā ar bērniem, jauniešiem vai profesionāliem sportistiem, kā arī interesentiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas par psiholoģijas jautājumiem sportā kā izglītošanās, tā arī pašpilnveidošanās nolūkā. 

Agita Ābele savu grāmatu “Sporta psiholoģija: teorija un prakse” veidojusi informatīvi izglītojošā stilā, integrējot teorētiskās nostādnes ar personīgajā praksē gūto pieredzi. Grāmatas saturs sakārtots 4 daļās, - sākumā pievēršoties teorētiskajiem jautājumiem, kurus būtu vēlams zināt visiem interesentiem, lai pilnīgāk izprastu sporta psiholoģiju. Tiem seko praktiska rakstura nodaļas, kuras veltītas sporta psiholoģijas praksei un sportistu sagatavotības mentālajām prasmēm, sociāliem un psiholoģiskā atbalsta jautājumiem. Grāmatu papildina praktiskā darbā izmantojami pielikumi.

Grāmatu iespiedusi izdevniecība “Raka”.

Grāmatas prezentācijas laikā interesenti varēs tikties ar grāmatas autori un iegādāties grāmatu par īpaši izdevīgu cenu.

ZINĀŠANAI:
LSPA profesore Agita ĀBELE

Starptautiskās Slidošanas asociācijas (ISU) augstākās kategorijas tiesnese daiļslidošanā, šogad debitējusi ziemas Olimpisko spēļu daiļslidošanas tiesāšanā Phjončhanā.

Zinātniskie grādi: pedagoģijas zinātņu doktore, sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā (Dr. paed., Mg. psych.).

Darba gaitas: BJSS trenere, Latvijas Universitātes docente, no 1999. gada Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docente, no 2003. gada — profesore, Latvijas Zinātnes padomes eksperte sporta zinātnē.

Sabiedriskais darbs: Latvijas Augstskolu sporta savienības prezidente, Starptautiskās Augstskolu sporta federācijas (FISU) Izglītības komitejas biedre.

 

Informāciju sagatavoja:
LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja
Ilze Āķe-Vīksne, 29445209
ilze.ake@lspa.lv

« Atpakaļ